STATIKABRNO s.r.o.

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

NAŠE CÍLE

Hlavní náplní naší práce je zpracování kvalitní projektové dokumentace a statických posudků.
U každého projektu nebo zadání se snažíme o ekonomické navržení nosných konstrukcí dle platných Evropských ČSN-EN norem. Důležité pro nás je se přizpůsobit návrh požadavkům objednatele a společně najít tu nejlepší variantu po stránce estetické, časové a hlavně ekonomické.